Reservatievoorwaarden

  • De huurder kan ESCAPEtheBOX 3 dagen huren tegen de basisprijs. Voor langer dan 3 dagen huur kan een meerkost aangerekend worden. 
  • ESCAPEtheBOX kan afgehaald worden (€85/BOX incl. BTW), geleverd worden in een straal van 15km rond Kortrijk (€100/BOX incl. BTW) of geleverd worden in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, regio Brussel (€120/BOX incl. BTW)
  • Wanneer ESCAPEtheBOX wordt geleverd buiten een straal van 15km rond Kortrijk wordt een leverfirma aangesproken. De firma levert en haalt enkel terug op wanneer iemand aanwezig is op het doorgegeven adres. Kies dus een adres dat aan deze voorwaarden voldoet. (Er kan een kost aangerekend worden wanneer de leverfirma meerdere keren moet langskomen omdat er niemand thuis is op het doorgegeven adres.) 
  • Onze verschillende boxen hebben eenzelfde formaat nl. H50cm L80cm B 50cm. 
  • Om ESCAPEtheBOX te spelen is een netwerkverbinding en een mobiel apparaat nodig te voorzien door de huurder of koper. 
  • 2entertainU V.O.F. voorziet een online applicatie en een persoonlijke speelcode. 
  • Om gebruik te maken van de online applicatie en de persoonlijke speelcode volstaat een standaard internetverbinding zoals WIFI in combinatie met een PC, laptop of notebook. Bij gebruik van andere netwerken zoals 4G en 3G en andere mobiele apparaten zoals smartphone of tablet kan de online applicatie niet altijd werken. 
  • De huurder heeft respect voor het materiaal van ESCAPEtheBOX. De huurder van ESCAPEtheBOX kan aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade aan het product. 
  • 2entertainU V.O.F. is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen met lichamelijke of materiële schade. 
  • ESCAPEtheBOX is een naam, een concept en een product eigendom van 2entertainU V.O.F. De naam, het concept, het product en de ideeën van ESCAPEtheBOX mogen dan ook niet gebruikt, nagemaakt, doorverkocht, verhuurd of geproduceerd worden door derden, mits toestemming van 2entertainU V.O.F.